Krister Trangius - Material

Programmering 1 med C# 2018 - Grafiska användargränssnitt (introduktion)

Denna video är en introduktion till grafiska användargränssnitt i Windows. Vi skapar ett litet program och testar lite olika kontroller och kod för dessa.

Programmering 1 med C# 2018 - Grafiska användargränssnitt (kalkylator)

Vi börjar bygga grunderna för en enkel kalkylator i Windows. Du kan sedan arbeta vidare på denna guide. Se övningshäftet för mer information!