Lärarutbildningar

Lärarutbildning 10e-11e augusti 2022 via Zoom

I samarbete med Thelin Förlag kommer jag att hålla en lärarutbildning i kursen Programmering 1 för gymnasiet. Utbildningen sker online via Zoom och kommer att innehålla både föreläsning och diskussion/seminarie. Kursen passar utmärkt både för dig som är ny som lärare i programmering men också för dig som har god erfarenhet i ämnet men vill fördjupa dig.

Utbildningen kommer bland annat att innehålla:

  • Analys av det centrala innehållet.
  • Analys av betygskriterierna.
  • Diskussion kring vad formativ bedömning är och vad det innebär i programmering.
  • Diskussion och förslag kring hur betygskriterierna kan användas, dels för att hjälpa eleverna att utvecklas i programmering, dels hur eleverna kan examineras – och hur dessa hänger ihop.
  • Diskussion kring hur elever lär sig programmering bäst. Hur hjälper vi eleven att lära sig själv? Hur hjälper vi som lärare bäst till?
  • Diskussion och förslag för kursupplägg.
  • Diskussion och förslag för uppgifter.
  • Diskussion och förslag kring hur genomgångar kan hållas.

Innan utbildningen start, kommer du som kursdeltagare få stora möjligheter att påverka upplägget utifrån ditt och din skolas behov. Utbildningens leds av mig, Krister Trangius, som är legitimerad och erfaren lärare i programmering för gymnasiet. Jag har också skrivit flertalet kursböcker för både Programmering 1 och 2, utgivna av Thelin Förlag.

Datum: 10e-11e augusti 2022.

Pris: 5000SEK (+25% moms) per person för två heldagar. Anmälan via mail.

Enskild lärarhandledning Jag erbjuder dig som lärare enskild handledning. Vi kan tillsammans skapa ett upplägg för vad just du vill att vi ska fördjupa i din undervisning; allt från dina kunskaper i ett visst programmeringsspråk, till hur man förmedlar kunskap och hur man anbetar med formativ bedöming i programmeringskurserna. Kontakta mig gärna gärna om du är intresserad.